หน้าหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
ประกาศเตือนภัย
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโคกขามเลียน ตำบลดงเย็น     ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      
 
 
 

 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคตำบลดงเย็น...

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น ประจำปี พ.ศ. 2566...

กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ...

กิจกรรมจิตอาสา...


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคตำบลดงเย็น...

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น ประจำปี พ.ศ. 2566...

กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ...

กิจกรรมจิตอาสา...

ประชุมประชาคมระดับตำบล...

กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน็อค ตามโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566...

โครงการตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566...

 

 
 
22 ก.พ. 2566 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาห...
14 ก.พ. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์ก...
14 ก.พ. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่อง การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พั...
29 ธ.ค. 2565 เทศบาลตำบลดงเย็นประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุ...
16 เม.ย. 2565 ขั้นตอนการชำระภาษีออนไลน์
1 ธ.ค. 2564 ประกาศเรื่อง ขายพัสดุเก่า ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...
8 พ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอ...
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการอบรมเชิงปฎิบัติด้า...
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเ...
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2566 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโคกขาม...
27 มี.ค. 2566 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสระว่าวยน้ำในโรงเรียนขนาดกว้าง 13.50 เมตร ...
9 มี.ค. 2566 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาทอง หมู่ท...
1 ก.พ. 2566 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดิน(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) ส...
1 ก.พ. 2566 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดิน(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) ส...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
งบการเงิน
ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
การบริการชำระภาษี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเตือนภัย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
 
กิจการสภาเทศบาลดงเย็น
 
งานกิจการสภา
สมาชิกสภา
หนังสือส่งสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศ/คำสั่งสภา
ประมวลภาพกิจกรรมสภา

 

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3417737 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563