หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 



สภาเทศบาล

   
  นางสาวมะลิวรรณ์  สุพร  
  ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเย็น  
     
 
นายอุดร  ยั่งยืน   นายอัมรินทร์  รุ่งโรจน์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงเย็น   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงเย็น
     
 
นายเสย  รุ่งโรจน์ นายภู  ดีดวงพันธ์ นางสาวพรสวรรค์  ดีดวงพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น
     
 
นายทองคูณ  สวัสดี นายจุฑารัตน์  กลางประพันธ์ นายสรสินธุ์  ดีดวงพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น
     
 
นายจันหอม  ดีดวงพันธ์ นายศุภชัย  รุ่งโรจน์ นายอุดร  ดีดวงพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 448728 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563