หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายอุทิน จันทะโสม  
  นายกเทศบาลตำบลดงเย็น  
     
 
นายอดิเรก ดีดวงพันธ์   นายโฮม ดีดวงพันธ์
รองนายกเทศบาลตำบลดงเย็น   รองนายกเทศบาลตำบลดงเย็น
     
   
นายดาธรรม ดีดวงพันธ์   นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์
เลขานุการนายกเทศบาลตำบลดงเย็น   ที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบลดงเย็น
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 448765 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563