หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ก.ย. 2563    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 2
  3 ส.ค. 2563    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ 9
  13 ก.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) 12
  1 ก.ค. 2563    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 9
  1 มิ.ย. 2563    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 8
  1 พ.ค. 2563    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ 8
  2 เม.ย. 2563    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 12
  1 เม.ย. 2563    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 9
  1 เม.ย. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2563) 7
  2 มี.ค. 2563    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 10

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 186546 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563