หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ก.ย. 2565    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ 17
  5 ส.ค. 2565    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ 34
  6 ก.ค. 2565    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 39
  6 ก.ค. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕) 27
  6 มิ.ย. 2565    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 29
  3 พ.ค. 2565    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 27
  20 เม.ย. 2565    ประกาศ เรื่องรายงานเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 58
  6 เม.ย. 2565    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 64
  5 เม.ย. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม-มีนาคม ๒๕๖๕) 59
  2 มี.ค. 2565    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 63

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2576974 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563