หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ส.ค. 2564    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 2
  2 ก.ค. 2564    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 10
  2 ก.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) 10
  2 มิ.ย. 2564    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 9
  10 พ.ค. 2564    รายงานการใช้จ่ายงบประจำปี พ.ศ.2564 ( 6 เดือน) 23
  5 พ.ค. 2564    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ 31
  20 เม.ย. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 27
  5 เม.ย. 2564    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 26
  22 มี.ค. 2564    รายงานการเงินประจำปีปีงบประมาณ 2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 33
  3 มี.ค. 2564    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 28

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1405539 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563