หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ม.ค. 2564    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 1
  5 ธ.ค. 2563    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 6
  5 พ.ย. 2563    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 7
  20 ต.ค. 2563    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ 6
  4 ก.ย. 2563    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 19
  3 ส.ค. 2563    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ 26
  13 ก.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) 30
  1 ก.ค. 2563    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 29
  1 มิ.ย. 2563    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 27
  1 พ.ค. 2563    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ 27

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 467264 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563