หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 มิ.ย. 2565    ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 25
  25 ก.พ. 2565    เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 34
  6 ม.ค. 2565    ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสื่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี ๒๕๖๕ 32
  2 ธ.ค. 2564    การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ 32
  25 พ.ย. 2564    กำหนดอัตราภาษีป้าย 32
  20 ต.ค. 2564    บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 30
  10 พ.ค. 2564    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 33
  28 ส.ค. 2563    ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 35
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2295751 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563