หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ม.ค. 2564    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบง-บ้านป่งโพน หมู่ที่ 9 บ้านคำบง ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 1
  15 ม.ค. 2564    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน-ป่าช้าสาธารณประโยชน์หนองแคน หมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกว 1
  15 ม.ค. 2564    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นลำห้วยทราย (ตอนกลาง) บ้านนาจาน หมู่ที่่ 8 กว้าง 8 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้าง 3 เมตร และขุดลอกลำห้วยหน้าฝายและท้ายฝาย กว้าง 7 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 1
  15 ม.ค. 2564    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นลำห้วยไค้ บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 กว้าง 18 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้าง 3.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1
  4 ธ.ค. 2563    ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12
  24 มิ.ย. 2563    ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23
  17 มิ.ย. 2563    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านภูทอง ม.13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24
  7 พ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านสามขัว ตำบลดงเย็น ตามเเบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22
  2 เม.ย. 2563    ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นลำห้วยปลาขาว (ตอนบน) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18
  2 เม.ย. 2563    ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นลำห้วยป่งแคนเหล่าขุมเงิน บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 467064 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563