หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 มิ.ย. 2563    ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14
  17 มิ.ย. 2563    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านภูทอง ม.13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11
  7 พ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านสามขัว ตำบลดงเย็น ตามเเบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11
  2 เม.ย. 2563    ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นลำห้วยปลาขาว (ตอนบน) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 8
  2 เม.ย. 2563    ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นลำห้วยป่งแคนเหล่าขุมเงิน บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 8
  2 เม.ย. 2563    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นลำห้วยปลาขาว (ตอนล่าง) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 8
  6 มี.ค. 2563    ประกาศประกวดราคาโครงการขุดลอกห้วยยาง หมู่ที่ 12 บ้านนาทอง ตำบลดงเย็น 9
  6 มี.ค. 2563    ประกาศประกวดราคาโครงการขุดลอกห้วยทราย หมู่ที่ 8 บ้านนาจาน ตำบลดงเย็น 9
  28 ธ.ค. 2562    ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 - บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7
  24 ธ.ค. 2562    ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 193671 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563