หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ก.ย. 2563    ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองนาโคก บ้านนาทอง 2
  18 ก.ย. 2563    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านดงเย็น 2
  18 ก.ย. 2563    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านหนองแคน 2
  1 ก.ย. 2563    ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำชลประทานห้วยตอกผึ้ง บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 3
  1 ก.ย. 2563    ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำบง - หนองผือ หมู่ที่ 9 4
  1 ก.ย. 2563    ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 - นาฮองแคน (หัวห้วยมะเล) 3
  24 ส.ค. 2563    ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารเรียนประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น 4
  28 พ.ค. 2563    ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมคันตลิ่งลำห้วยบังอี่ ช่วงบริเวณหนองอ้อบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 14
  28 พ.ค. 2563    ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านภูทอง 11
  28 พ.ค. 2563    ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พื้นที่การเกษตรห้วยทราย จำนวน 3 จุด 11

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 173941 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563