หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ม.ค. 2564    ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 0
  18 ม.ค. 2564    ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มตะวันศรีทอง บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 1
  14 ม.ค. 2564    ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านนาจาน(บ่อหลังวัดนาจาน) หมู่ที่ 8 1
  14 ม.ค. 2564    ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านดอนสวรรค์(บ่อข้าง ร.ร.บ้านสามขัว) หมู่ที่ 10 1
  14 ม.ค. 2564    ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง(ซอยพิทักษ์สันติราช) - หัวคำนาแพง 1
  14 ม.ค. 2564    ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - เหล่าคาม(ช่วงห้วยบ้าน) 1
  14 ม.ค. 2564    ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง(ห้วยช้างมัน) - เชื่อมทางของ อบจ.มุกดาหาร 2
  14 ม.ค. 2564    ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสามขัว(สะพานป่งแคนเหล่าขุมเงิน) - สะพานโคกตะแบงสามัคคี 1
  14 ม.ค. 2564    โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่งโพน - ดานขี้นาค 1
  14 ม.ค. 2564    โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น(หนองหว้า) - หนองอ้อ 1

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 448870 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563