หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 พ.ค. 2564    ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ชำรุด ประจำปี 2564 71
  7 เม.ย. 2564    ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น 32
  7 เม.ย. 2564    เทศบาลตำบลดงเย็นกำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในการเลือกตั้ง วันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 35
  8 ก.พ. 2564    การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภพันธ์ 2564 42
  8 ม.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็นด้วยเหตุพิเศษ 47
  20 เม.ย. 2563    คำสั่งเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลดงเย็น 46
  20 เม.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30
  11 ธ.ค. 2561    ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ชำรุด ประจำปี 2561 37
  5 ต.ค. 2561    เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 32
  23 มี.ค. 2561    ประกาศเทศบาลตาบลดงเย็น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 30

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1405497 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563