หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ก.ย. 2566    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ 18
  7 ส.ค. 2566    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ 45
  5 ก.ค. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖) 21
  4 ก.ค. 2566    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ 18
  6 มิ.ย. 2566    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ 20
  3 พ.ค. 2566    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ 26
  10 เม.ย. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖) 45
  5 เม.ย. 2566    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ 26
  7 มี.ค. 2566    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 40
  14 ก.พ. 2566    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 45

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3534036 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563