โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


    เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น.  กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ณ  เทศบาลตำบลดงเย็น โดยมีนายสมหวัง  ดีดวงพันธ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น เป็นประธานในที่ประชุม