โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมตัดต้นไม้เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร


     เมื่อวันที่  16 มิถุนายน 2564  เทศบาลตำบลดงเย็น ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้ดำเนินการตัดต้นไม้ที่เสี่ยงและป้องกันการเกิดอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง