โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


     เมื่อวันที่ที่ 15 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลดงเย็น, ตำรวจภูธรดงเย็น และโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ร่วมกันพัฒนาถนนตัวอย่างหน้าสำนักงานเทศบาลตำบล ดงเย็น หน้าสถานีตำรวจภูธรดงเย็น และหน้าโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม “ตามโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”