โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงเย็น - โนนตาหวาน


      เทศบาลตำบลดงเย็น ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ตาม "โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงเย็น - โนนตาหวาน" หมู่ที่ 1 ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  ราคากลาง 9,000,000 บาท วงเงินงบประมาณ 8,966,000 บาท