โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


พิธีมอบบ้านปันสุข ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร


      เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น.  นายวีระชัย  นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานพิธีมอบบ้านปันสุข "ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร" นางบุญตา  แข็งแรง บ้านเลขที่ 247 หมู่ที่ 14 บ้านโพนสวาง ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  และเทศบาลตำบลดงเย็น นำโดยนายอุทิน  จันทะโสม นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดและได้มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ ในครั้งนี้