โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เทศบาลตำบลดงเย็นมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีเกิดวาตะภัย


วันที่2 มิถุนายน 2564 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลดงเย็นโดยท่านนายก อุทิน จันทะโสม ได้มอบหมายให้ท่านรองโฮม ดีดวงพันธ์ มอบเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบวาตะภัยจำนวน 7 ราย เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลดงเย็น