โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564


  เทศบาลตำบลดงเย็นได้กำหนดประชุมประจำเดือน  ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง  ในวันที่  24  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม 201  สำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร