โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. เทศบาลตำบลดงเย็น นำโดย นายวิวัฒน์ชัย  เรชิวงค์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดงเย็น รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น และ นายกเทศมนตรีตำบลดงเย้น ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะดำเนินการรับสมัครในระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564