โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "โนอึล"


เทศบาลตำบลดงเย็น นำโดยนายอุทิน  จันทะโสม นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น ได้มอบหมายให้ จ.ส.อ.ชาติชาย  ดีดวงพันธ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ พร้อมเจ้าหน้าที่ ปภ.ทต.ดงเย็นและ อปพร. ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ ฯ (เหยี่ยวไฟ) ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ๒ (มุกดาหาร) ตำรวจภูธรดงเย็น ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ปฏิบัติหน้าที่บูรณาการร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชน (ตัดต้นไม้) ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓   บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านคำบง หมู่ที่ ๙ และบ้านสามขัว หมู่ที่ ๔ ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โนอึล”