โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กอ.รมน.จว.มุกดาหาร จัดโครงการ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ความเข้าใจในสัญญาประชาคม เพื่อความปรองดอง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลดงเย็น


กอ.รมน.จว.มุกดาหาร จัดโครงการ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ความเข้าใจในสัญญาประชาคม เพื่อความปรองดอง  ณ  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลดงเย็น  วันที่ 12 กรกฎาคม 2563  โดย นายอุทิน  จันทะโสม  นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น ร่วมเป็นเกียรติ ฯ ในพิธีเปิดโครงการ และร่วมเสวนาการทำการเกษตรในครัวเรือนตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง