หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็นด้วยเหตุพิเศษ
    รายละเอียดข่าว :

ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)  ระลอกใหม่  ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว  และมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร  ครั้งที่  2/2564  ลงวันที่  6 มกราคม  2564  ได้พิจารณาออกคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  เทศบาลตำบลดงเย็นจึงประกาศปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลทุกแห่งด้วยเหตุพิเศษ  ตั้งแต่วันที่  8 - 22 มกราคม  2564  เป็นต้นไป

    เอกสารประกอบ : ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็นด้วยเหตุพิเศษ
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1405456 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563