หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ต.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลดงเย็น รอบ 12 เดือน ตามระบบ e-planNACC เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563 35
  23 เม.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลดงเย็น รอบ 6 เดือนตามระบบ e-planNACC เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2563 29
  24 ต.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลดงเย็น รอบ 12 เดือนตามระบบ e-planNACC เดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562 25
  28 มิ.ย. 2562    ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25
  25 มิ.ย. 2562    ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31
  14 เม.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลดงเย็น รอบ 6 เดือนตามระบบ e-planNACC เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 27
  12 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 37
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1485079 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563