วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน ม.7 - นาคำ(หลังวัดโนนสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน ม.2 - คำทิดดี(เรียบห้วยวังบง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาจาน ม.8 (กุดเดื่อ) - ใต้สะพานนาจานร่วมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง