วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 (ซอยทางเกวียน) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 - เชื่อมทางหลวงชนบท 3016 มห.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำเสียบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 ซอยข้างโรงเรียน(ทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 - เชื่อมทางหลวงชนบท 3016 มห.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 (ซอยทางเกวียน) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 - ฮองสามขัว (ช่วงนานายเสริม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง