วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัศนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างเหมาอาหารกลางวันปะจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะขนาด 120 ลิตร พร้อมสกรีนถังขยะทั่วไป ทต.ดงเย็น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ที่เข้ารับการกักตัวรูปแบบ Home Isolation หลังจากได้ค้นพบการระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ตำบลดงเย็น จำนวน 24 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ที่เข้ารับการกักตัวรูปแบบ Home Isolation หลังจากได้ค้นพบการระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ตำบลดงเย็น จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง