วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ - วังยาว,นาฮองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - นาหนองแคน,นาไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ - หลังวัดโนนสวรรค์ประชาเจริญสุข,หนองแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสามขัว - พื้นที่การเกษตรนาหม่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำบง - หนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาจาน - ห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่งโพน - คำขี้แก้ว,คำขี้นาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
วัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 6 รายการ
8  ก.พ. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดีเซล ทะเบียน กจ 9755 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง