วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัศนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างเหมาอาหารกลางวันปะจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะขนาด 120 ลิตร พร้อมสกรีนถังขยะทั่วไป ทต.ดงเย็น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ที่เข้ารับการกักตัวรูปแบบ Home Isolation หลังจากได้ค้นพบการระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ตำบลดงเย็น จำนวน 24 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ที่เข้ารับการกักตัวรูปแบบ Home Isolation หลังจากได้ค้นพบการระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ตำบลดงเย็น จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 3 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ 12 ลบ.ม.) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ TOYOTA กง-9148 มห.จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง