วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน - คำพนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 - นาคำใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินทดน้ำคลองส่งน้ำห้วยมะเล(ช่วงนายายจุ่น) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า หมายเลข 479-61-0019 รุ่น 435T จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์กู้ชีพ) ทะเบียน กง-9148 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
เหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
30  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง